Ultra-wytrzymałe formy : narzędzia dla Ciebie !

Osiągnięcia w konstrukcji żelkotów i żywic narzędziowych doprowadziły do stworzenia przez DSM Composite Resins i BUEFA Gelcoat Plus, systemu narzędziowego Rapid Tooling System. Dzięki innowacyjnym rozwiązaniom możliwe stało się wytwarzanie ultra-wytrzymałych, o wysokim połysku i doskonałej kosmetyce narzędzi do produkcji laminatów, bez czasochłonnych i kosztownych operacji wykańczających, w czasie zdecydowanie krótszym od dotychczasowych standardów.

Prezentowany w niniejszym artykule Rapid Tooling System zbudowany jest na żelkotach winyloestrowych, żywicach barierowych winyloestrowych i specjalnej, szybkiej, żywicy zero-skurczowej o niskiej zawartości styrenu. Rapid Tooling System umożliwia budowanie ultra-wytrzymałych, o lustrzanej powierzchni form, w jeden dzień w przeciwieństwie do potrzebnego dotąd tygodnia, lub więcej, czasu.

 

Duże formy …

1a

mniejsze formy …

1b

i trochę mniejsze …

1c

Możesz wykonać w najwyższej jakości, przy pomocy: Rapid Tooling System

 

Składniki systemu narzędziowego:

1. Żelkoty VE:

Neogel VE 8393 Spray Gelcoat, to rodzina żelkotów na bazie żywic VE przeznaczonych do natrysku maszynowego lub pistoletami kubełkowymi.

Neogel VE 8394 Brush Gelcoat to żelkoty na bazie żywic VE do nakładania ręcznego przy pomocy pędzla lub wałka.

Cechą szczególną obu ww. rodzin żelkotów jest ich przesterowanie na utwardzanie standardowym nadtlenkiem MEKP np. Curox M312 bez zjawiska spieniania żywicy VE. Odpowiednio dobrana tiksotropia i reologia obu rodzin żelkotów umożliwia łatwą aplikację.

Zastosowanie żywic VE oraz specjalna konstrukcja daje nam produkt o wysokiej odporności temperaturowej (HDT > 130°C), doskonałej odporności na styren i bardzo wysokich parametrach mechanicznych. Wysoki połysk powierzchni form, po wielu odformowaniach, Neogel VE zapewnia dzięki odpowiedniej twardości (twardość Barcola > 45) i chemoodporności.

(zestawienie ww. produktów [dostępne kolory, karty techniczne] na stronie, katalog: żelkoty narzędziowe, oraz katalog: nadtlenki)

2.1. Żywice VE barierowe:

Barrier coat jest warstwą budowaną na żelkocie, przed właściwym laminatem konstrukcyjnym. Ma ona na celu uszczelnienie całej konstrukcji (ochrona przed styrenem) oraz wzmocnienie warstwy żelkotu. Odpowiednie żywice VE charakteryzują się bardzo wysoką odpornością chemiczną, temperaturową oraz doskonałymi parametrami mechanicznymi.

Warstwa barierowa umożliwia przeniesienie naprężeń między żelkotem a sztywnym laminatem całej konstrukcji podczas pracy form, zarówno przy zmianach temperatur (egzotermia laminatu czy polimero-betonu) jak i podczas agresywnych odformowań.

Atlac 580 ACT to żywica uretanowa na bazie Bisfenolu A. Przeznaczona do budowy instalacji chemicznych i form. Duża elastyczność i odporność na zmęczenie. Przystosowana do nakładania ręcznego lub natrysku, przyspieszona i tiksotropowana. Utwardzana nadtlenkiem MEKP np. Curox M302.

Atlac E-NOVA 6325 to żywica uretanowa (epoxy vinyl ester) na Bisfenolu A. Stworzona specjalnie na warstwy barierowe dla branży marine, basenów, zbiorników i budowy form. Atlac E-nova 6325, szybciej od 580 ACT utwardza się w cienkich warstwach. Żywica jest przyspieszona i tiksotropowana. Utwardzanie odbywa się nadtlenkiem MEKP.

2.2. Bariera VE natryskowa: Atlac E-COAT 65

Atlac E-COAT 65 to specjalna warstwa barierowa, nanoszona natryskiem bez stosowania mat szklanych. Tworzy, bardzo szybko, barierę przeciwko osmozie i barierę chemiczną, chroniąc jednocześnie żelkot przed wydrukiem zbrojeń warstw konstrukcyjnych. Radykalnie skraca czas budowy laminatów i obniża koszty produkcji !!! Zawartość całkowita monomeru poniżej 35% wraz z odpowiednią konstrukcją, obniża emisję styrenu o 40% w fazie dynamicznej i 25% w fazie statycznej, w porównaniu do standardowych żelkotów i barier.

(zestawienie ww. produktów [karty techniczne] na stronie www, katalog: żywice specjalne i narzędziowe oraz katalog: nadtlenki)

Atlac E-coat 65 nanoszony poprzez natrysk: budowa bariery w bardzo krótkim czasie. Pierwszy obiekt, po prawej : czas aplikacji: 8 min czas utwardzania: 50 min

Drugi obiekt, po prawej : czas aplikacji: 55 min czas utwardzania: 130 min oszczędność 1: 1 dzień (25%) oszczędność 2: 13 h x osoba ( dane dla kadłuba łodzi 35 stóp )

2a 2b

3. Żywica zero-skurczowa : Neomould 1982-W-1

Neomould 1982-S-1 to specjalna żywica narzędziowa o niskiej zawartości styrenu umożliwiająca budowanie form w jeden dzień. Unikalna własność zerowego skurczu podczas wiązania, przekłada się na lustrzaną jakość powierzchni budowanych form (bez printu zbrojeń) i na łatwość odformowania z modelu. Stabilność wymiarowa formy tak ważna zarówno przy budowie precyzyjnych i maksymalnie wytrzymałych narzędzi jak i form o dużych rozmiarach (partnerzy DSM budują formy dla branży Marine i elektrowni wiatrowych o bardzo dużych rozmiarach, w Polsce nasi partnerzy budują formy dla ponad 70 stopowych jachtów) osiągnięta jest dzięki specjalnemu mechanizmowi sieciowania żywicy.

Neomould jest przyspieszona i tiksotropowana, bardzo łatwo przesącza zbrojenia szklane, a specjalne wypełnienie daje możliwość zaoszczędzenia do 10% wagi budowanej formy, w porównaniu do systemów konkurencyjnych. Niska zawartość styrenu, indykator utwardzania oraz odpowiednia tiksotropia zapewniają łatwą aplikację ręczną oraz podczas natrysku.

Neomould zapewnia dużą oszczędność kosztów przy profesjonalnej budowie form.

System zero-skurczowy umożliwia szybkie i łatwe budowanie dużych form etapami lub płynnie (jak na zdjęciu, po prawej).

Widoczne są obszary utwardzone oraz obszary dochodzące do piku – dzięki wbudowaniu w żywicę indykatora reakcji.

     3

Budowa formy w sześciu krokach:

Przedstawiamy Państwu jedną z możliwych opcji budowania form przy zastosowaniu Rapid Tooling System. Dokładnych instrukcji udzielą Przedstawiciele Techniczno-Handlowi Baltazar Kompozyty Sp. z o.o. podczas indywidualnych spotkań. 

Krok 1 : Przygotowanie

4Wszystkie składniki systemu, wraz z modelem/kopytem, powinny mieć temperaturę w granicach 17 - 26 °C. Temperatura idealna dla żelkotu to 21 - 22 °C - umożliwia właściwe odpowietrzenie nanoszonych warstw.

zyścimy powierzchnię modelu, powinna być wolna od wszelkich zanieczyszczeń - stosujemy zmywacz Formenreiniger 3125 - kod 742-096 zarówno do usunięcia rozdzielczy woskowych, semipermanentnych jak i osadów z budowanych wcześniej laminatów. (koniecznie należy sprawdzić odporność i jakość lakieru na modelu)

Nakładamy odpowiednie woski rozdzielające : BF 700 Release Wax to czysty wosk carnauba lub BF 800 Release Wax specjalny wosk wysokotemperaturowy do budowania dużych form z tendencją do osiągania temperatur ponad 60°C.

Woski powinny zostać utwardzone przez 24 h przed nakładaniem Neogel narzędziowego. Do maskowania miejsc styku form łączonych (wielokrotnych) stosujemy specjalną plastelinę formierską Knetmasse 740-0004 wielokrotnego użytku, nie drukującą na żelkocie.

Miejsca problematyczne (trudne do odformowania) można pokryć dodatkowo alkoholem PVA. Polecamy Release Lacquer w wersji natur (bezbarwnej) lub zielonej.

Pamiętajmy:

Jakość powierzchni form (narzędzi do Twojej produkcji) będzie co najwyżej taka jak jakość powierzchni modelu i warstw rozdzielaczy jakie naniesiesz - dlatego tak ważne jest odpowiednie przygotowanie.

Krok 2 : Nakładanie żelkotu Neogel VE :

Żelkoty narzędziowe Neogel VE 8393 spray i Neogel VE 8394 ręczny, nakładamy do grubości 700 – 850 mikronów, w dwu warstwach łącznie, gdzie pierwsza warstwa powinna mieć min 500 mikronów. Żelkot ma być utwardzany 2% MEKP np. Curox M312.

Podczas natrysku żelkotu nakładamy go w 2 – 4 przejściach by każde z nich się odpowiednio odpowietrzyło. Drugą warstwę żelkotu pod pędzel kładziemy „na krzyż” do pierwszej tak by wyrównać grubość całkowitą obu warstw i nie pogłębiać powstających różnic.

5

Dla form małych i płaskich, czas między nakładaniem każdej z 2 warstw i budową bariery, wynosi ca 30-45 min. Dla form o dużych rozmiarach, w których gromadzi się styren, czas ten jest odpowiednio dłuższy.

Pamiętajmy:

Neogel VE narzędziowy, wymaga dodania 2% utwardzacza MEKP. Ponieważ żeluje szybko wymaga stałego dodawania odpowiednich porcji do natrysku dla pistoletów kubełkowych – podobnie z nakładaniem ręcznym. Żelkot musi się utwardzić a nie zostać wysuszony, przez nadmierny przepływ powietrza lub nałożenie zbyt cienkiej pierwszej warstwy. Tylko odpowiednie utwardzenie zapewni właściwą wytrzymałość formie.

Krok 3 : Nakładanie warstwy barierowej VE :

Aby otrzymać super wytrzymałe formy budujemy pomiędzy żelkotem a główną konstrukcja laminatu, warstwę barierową na żywicach winyloestrowych jak: Atlac 580 ACT i Atlac E-nova 6325 lub Atlac E-coat 65 .

Dwie pierwsze żywice nakładamy obficie i zatapiamy w nich matę proszkową na szkle advantex 1 x 300 g/m2 lub 2 x 225 g/m2. Gdy nasz model wykonany jest z wysokiej jakości materiałów odpornych na temperatury powyżej 60°C, po 2,5-3,5 godzinach zaczynamy budować konstrukcję formy na Neomould 1982-S-1. Jeżeli model ma niską odporność temperaturową, zalecamy utwardzanie żelkotu i bariery przez 16 godzin, Gdy nie ma możliwości wygrzewania a model jest słaby to Atlac E-nova 6325 jest najlepszym rozwiązaniem.

Warstwa barierowa wpływa na kosmetykę i jakości powierzchni formy, więc przestrzegamy następujących reguł :

1. układamy maty szklane tylko z dartymi ręcznie krawędziami (maszynowo cięte – wydrukują) Właściwe układanie mat ->

2. dokładnie usuwamy powietrze spod tej warstwy (jego obecność skróci żywotność żelkotu i formy) Kłopot z ułożeniem maty -> ( stosujemy „płynny laminat” )

6a 6c

Maty szklane podczas układania na ostrych wewnętrznych profilach mają tendencje do „wstawania” z uwagi na sprężystość włókien zbrojenia. Powoduje to powstanie przestrzeni nie zbrojonych matą lecz wypełnionych czysta żywicą lub powietrzem. Efektem bywa przegrzanie, nadmierny skurcz laminatu i wciągnięcie żelkotu lub pusta kawerna osłabiająca żelkot.

Zapobiec temu zjawisku możemy stosując odpowiednie pasty klejące na bazie THA, o symbolach 740-0182 i wolniej reaktywną wersję 740-0181, zwane „płynnym laminatem”.

Zdecydowanie najszybszym budowaniem warstwy barierowej, bez potrzeby budowania tie-coat, jest natrysk Atlac E-coat 65 w warstwie o grubości 1000 mikronów. Dla dużych obiektów, gdy liczy się tempo pracy i czas zajęcia stanowiska/modelu/formy jest to rozwiązanie najbardziej opłacalne.

Pamiętajmy:

Żywice VE wymagają dobrego utwardzenia i 2% utwardzacza MEKP. Dokładność położenia tej warstwy i usunięcia powietrza zadecyduje o trwałości formy. W ostrych profilach pomagamy sobie „płynnym laminatem”

Krok 4 : Budowania laminatu na żywicy formierskiej Neomould 1982-S-1 :

Żywice VE barierowe po kliku godzinach pozostają nadal lepkie – dobrze nadają się do kładzenia warstw konstrukcyjnych laminatu na Neomould 1982-W-1. Żywica ta została specjalnie tak zaprojektowana by niezależnie od temperatur otoczenia ( 15°C - 25°C ), przy zastosowaniu mat szklanych o gramaturze łącznej 1800 g/m2, osiągnąć wymagany pik temperaturowy i sieciować bez szkodliwego skurczu i naprężeń. Dlatego ważne jest odpowiednie dobranie poziomu utwardzacza, nadtlenku MEKP np. Curox M302, w zależności od temperatur otoczenia.

Pierwsza warstwa laminatu, kładziona na Neomould 1982-S-1, w jednym przebiegu, to 6 warstw maty szklanej o gramaturze 300 g/m2. Po dojściu laminatu do szczytu piku i całkowitym powrocie do temperatury otoczenia, możemy budować kolejne warstwy konstrukcyjne.

Indykator utwardzania daje możliwość oceny które fragmenty laminatu zostały właściwie dotwardzone w reakcji egzotermicznej.

1. widzimy szybsze tempo reakcji w miejscu gdzie laminat jest grubszy. Oba przykłady po prawej.

2. możemy sprawdzić czy nadtlenek został niedokładnie wymieszany w różnych porcjach żywicy. (tutaj brak tego efektu )

7a 7b

Krok 5 : Kolejne warstwy laminatu na Neomould 1982-S-1 :

 Żywica Neomould 1982-S-1 wykazuje pozbawione lepkości utwardzanie bez negatywnego wpływu na kolejne laminowanie na tej samej żywicy. Drugą warstwę laminatu budujemy na 4 warstwach maty o gramaturze 450 g/m2, w jednym przebiegu.

Kolejne warstwy laminatu budujemy na Neomould 1982-S-1 i czterech warstwach maty szklanej 450 g/m2 (lub do osiągnięcia 5 mm laminatu), jeżeli wymaga tego konstrukcja formy i wymogi co do jej trwałości. Dokładamy konstrukcje usztywniające formę oraz umożliwiające jej transport i pracę podczas budowania laminatów (bądź wylewania mas polimerowych) i pozostawiamy do dalszego sieciowania żywic w ciepłych pomieszczeniach przez kolejne 16-24 godziny. Dla form super-wytrzymałych zalecane jest dotwardzanie w temperaturze 60°C przez 24 godziny, aby wydłużyć czas jej życia.

Pamiętajmy:

Niepełne usieciowanie żywicy (niedotwardzenie) obniża jej parametry wytrzymałościowe i skraca czas życia formy. Należy pilnować proporcji nadtlenku i grubości warstw laminatu budowanego na żywicy formierskiej.

Odpowiednio zaprojektowana konstrukcja usztywniająca formę zapobiega jej odkształceniom i sama nie wpływa na powstawanie naprężeń przy zmiennych temperaturach otoczenia.

Krok 6 : Zdjęcie gotowej formy z modelu :

Delikatnie zdejmij formę z modelu po pełnym wystudzeniu jej do temperatury otoczenia.

8a 8b

Jeżeli jesteście Państwo zainteresowani także zakupem przedstawionych form lub modeli, możemy przekazać wasze zapytania naszym partnerom produkującym formy i modele.

Krok 7 : Dla czytających tę instrukcję :

Skontaktuj się z przedstawicielem Baltazar Kompozyty Sp. z o.o., by wspólnie zaplanować budowanie formy. Wszystkie pozycje zaznaczone np. Neomould 1982-S-1 to produkty DSM Composite Resins, BÜFA Gelcoat Plus GmbH i firm z nami współpracujących, dostępne w ofercie Baltazar Kompozyty.

Firma Baltazar Kompozyty zajmuje się nie tylko sprzedażą i dystrybucją lecz także doradztwem technicznym. Nasi przedstawiciele z przyjemnością doradzą Państwu w sprawach technologii dobierając ją do waszych szczególnych potrzeb i wymagań. Laboratoria BÜFA i DSM czekają, wraz z nami, na nowe wyzwania.

Jeśli chcesz otrzymywać powiadomienia o nowościach na naszej stronie raz w miesiącu oraz mieć wgląd do archiwum:

Dołacz do Newslettera

 

Jarosław Koksanowicz

Przedstawiciel Handlowy
Doradca techniczny

Biuro w Jeleniej Górze
kom. 605 078 871
fax 58 691 01 85
e-mail:Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

2010_koksanowicz_200x170

 
Drug dealer from Ilford waves knife on the street in police surveillance picture A drug dealer was caught on camera waving a knife in a street during a police surveillance operation which helped jail him for nearly six years. Damian George, 20, from Ilford, Essex, was one of seven jailed following a police plain clothes operation targeting heroin and crack cocaine dealers in Brighton, East Sussex. He had acted as the right hand man to gang ringleader Remy Douieb, 22, from Hassocks, West Sussex, and oversaw resupplies to the drug 'runners'. Drug dealer Damian George, 20, (pictured) was caught on camera waving a knife in a street during a police surveillance operation which helped jail him for nearly six years George, from Ilford, Essex, was one of seven jailed following a police plain clothes operation targeting heroin and crack cocaine dealers in Brighton, East Sussex pre bonded hairBut he was caught on an undercover camera waving the blade, and when he was arrested was carrying a black imitation hand gun. George was jailed at Lewes Crown Court for five years and eight months, while Douieb was sentenced to six years behind bars after the court was told he would hold 'deal' phones and direct runners to users to supply drugs. The thug had already served time after a robbery in Reading, when he attacked a seven-month pregnant woman, who had complained to him about selling drugs outside her mother's house. George was caught on an undercover camera waving the blade, and when he was arrested was carrying a black imitation hand gun Judge Shani Barnes said: 'During the attack you told that woman that you were a man with no morals. I sincerely hope you find some during this sentence.'

Both George and Douieb were part of a drug dealing network known locally as 'Ricky', which was targeted by police as part of Operation Cooden. Police said the gang, jailed for a total of 23 years, had been responsible for two heroin related deaths. Inquests found that both Dennis Walsh, 48, and Madeline Stokes, 20, died of drug overdoses. Geoffrey Momoh, 24, of Harlow, Essex, was sentenced to three and a half years, Dean Temple, 38, of Brighton, was sentenced to 28 months and Sam Povall, 31, of no fixed address, was sentenced to 27 months. Scott Collins, 37, from Brighton was regarded by police as a runner for the group and was sentenced to four years. The seventh gang member, Charlie Magrino, who is now 18 but was 17 at the time of the offending, of Haringey, north London, was sentenced to two years suspended for two years. remy hair extensionsAddressing the seven, on Friday, June 24, Judge Barnes said: 'I cannot sentence you for the deaths of those poor people but I will name them and they will not be forgotten. 'You were all heavily involved in this prolific, callous and brazen drug dealing which is not low level. 'You plied your filthy trade in front of children and families playing on the beach amongst other areas. I would not be doing my duty to the community if I did not pass severe custodial sentences.' All of the other 43 people arrested as part of Operation Cooden pleaded guilty to offences including possession with intent to supply Class A and other conspiracies related to drugs supply. Detective Sergeant Julian Deans, who was the Deputy Senior Investigating Officer, said: 'It takes hours and hours of painstaking work behind the scenes in the shadows to build a case of this nature. Remy Douieb (left) , 22, was the ringleader of the drug dealing network known locally as 'Ricky', and was jailed for six years, Dean Temple, 38,  (right) of Brighton, was sentenced to 28 months Sam Povall, 31, (left) of no fixed address, was sentenced to 27 months. Scott Collins, 37, (right) from Brighton was regarded by police as a runner for the group and was sentenced to four years 'I am pleased to have been able to rid the city of this group. 'The likes of Douieb and George thought that they could just bring their knives and guns to protect their heroin business into this city and this was met head on by our team. 'My thoughts also go out to every family that is affected by heroin. I have both the fortune and misfortune to witness both sides of the trade. 'I live a surreal life at times, where I witness drug dealers peddling their death on the streets of Brighton and then end up investigating the end product of that trade by investigating every heroin death.'

Chris Rock's 33-year-old girlfriend Megalyn Echikunwoke flashed a diamond ring on her wedding finger on Saturday evening while at the Apollo in the Hamptons 2016 party in New York City. The timing is interesting as the next day the comedian finalized his divorce from wife of 20 years, Malaak Compton-Rock. The ring - a yellow gold double band with a small diamond - could be an engagement ring. As PageSix revealed on Thursday, a friend shared a clear image of the ring and added it was time to celebrate 'new beginnings,' strongly suggesting the standup could be on his way to another marriage. Bling it on! Chris Rock's girlfriend Megalyn Echikunwoke flashed diamond ring on wedding finger on Sunday the night before his divorce was finalized from wife of 10 years Malaak 'Last night we celebrated new beginnings . . . #lovewins,' the unidentified friend wrote in the caption. The site pointed out Echikunwoke seemed to take a dig at Malaak when she replied 'Bye, Felicia,' which is a catchphrase that pretty much translates to 'don't let the door hit you on the way out,' only not as polite. A friend added crying-laughter emojis.perruques cheveux naturels They look good together: The standup and Echikunwoke at the Governor's Ball at the 88th Academy Awards back in February; she does not appear to have the ring on here The post was then taken down. The beauty glowed as she held onto Rock, who was also in great spirits. She had on a lovely floral-print dress with spaghetti straps and her hair was worn down over her bare shoulders.

A source told PageSix, 'she always wears that ring,' which appears to be true as she has had it on several times in the past six months. They have been dating for one year and she lives at his New Jersey home. The last one: Rock and Malaak back in 2014; they have two daughters together and have raised an adopted daughter as well His rep then said Chris was '100 percent' not engaged. On Monday Chris and Malaak both appeared in a New Jersey courtroom to finalise the split, reported TMZ. The 51-year-old comic actor and his wife - who have been separated since 2014 -have two daughters Lola Simone, 14 and  Zahra Savanna, 12. Chris and Malaak Compton-Rock also appear to have been raising eight-year-old Ntombi, who first came to live with them from South Africa when she was six months old, according to the website, although details are unclear. In divorce papers, Malaak listed Ntombi-futhi Samantha as a dependent along with the Rocks’ two biological daughters. The kids: Chris with Malaak and children Lola, Zahra Savanna and Ntombi at the Madagascar 3: Europe's Most Wanted premiere in NYC in 2012 She stated that in addition to their two children, there is a child 'who has resided with the parties since before her first birthday.' But rather mysteriously, a spokesman for Chris told TMZ he does not have an adopted child.perruques cheveux TMZ previously reported that back in 2008, the family took in Ntombi who remained in their house and was subsequently enrolled in a local school. She mingles with the big guns: Chris and Megalyn with Harvey Weinstein at the Apollo party The site added that the girl's parents were thought to be unemployed and from South Africa, although it is not known why she was living with the Rock family. They add that when Chris and Malaak began divorce proceedings, Chris maintained contact with his two biological daughters. However their divorce case is sealed so it is not known what settlement was reached. Meanwhile, Chris began dating actress Megalyn earlier this year. Megalyn, who has had recurring roles in 24, ER, CSI Miami, The 4400, 90210 and Damien, was most recently featured as the animal-powered Vixen in the TV series Arrow.

Madonna surprised fans with an unexpected appearance at a 25th anniversary screening of her documentary Truth Or Dare on Wednesday. The superstar showed up at the event held at the Museum of Modern Art in Manhattan to the delight of the 400 or so in the audience. The 58-year-old pop culture icon shared a couple of photos on her Instagram showing her standing between two on-screen images of herself from her Blond Ambition tour of 1990. 'Surreal moment!' she wrote alongside the picture.lace front wigs Scroll down for video 'Surreal moment!' Madonna surprised fans at a 25th anniversary screening of documentary Truth Or Dare and posed next to images of herself from the 1990 Blond Ambition Tour

Madonna: Truth Or Dare was first released in May 1991 and followed the Material Girl on tour and showed her behind-the-scenes with then-boyfriend Warren Beatty, praying with her backup dancers and facing arrest for public indecency at her concert in Toronto, Canada. 'So many freedoms we take for granted that we did not have then. Thank you Alek Keshishian. We changed history with this film.!' Madonna wrote. Keshishian directed the film that was shot in black and white. Who's that girl? The pop icon, who just turned 58, delighted the 400 or so fans gathered to watch the film at the museum Of Modern Art in Manhattan on Wednesday Demure: Madonna wore an off-he-shoulder red dress with white floral detailing and cinched at the waist with a black band for her surprise appearance Sharing 'a kiki': She was accompanied by her daughter Lourdes 'Lola' Leon, 19 In a second photo shared via her Instagram, she's seen sharing 'a kiki' with daughter Lourdes Leon or Lola as she calls her. Madonna wore a red off-the-shoulder dress with a flounce neckline and black spaghetti straps.cosplay wigs The frock features white floral detailing, half-sleeves and was cinched under the bust with a black band. She added a matching black and white floral patterned purse and wore her signature blonde hair styled in loose waves to her shoulders. Madonna had just returned from a birthday trip to Cuba with Lola, 19, and adopted children, 10-year-olds David and Mercy. Truth Or Dare AKA In Bed With Madonna showed behind-the-scenes footage of the singer including candid moments with then-boyfriend Warren Beatty and prayer circles with her dancers Getaway: Madonna recently celebrated her 58th birthday with a trip to Cuba accompanied by daughter Lola, 19, and her adopted children David and Mercy, both 10