Żywice specjalnego zastosowania

  • Filtruj
Cecha Parametry
Zastosowanie Produkcja elementów o obniżonej wadze
Technologia przetwarzania Odlewy, technologie wtrysku żywicy z wykorzystaniem zbrojenia szklanego
Specjalne właściwości Podczas przetwarzania żywicy wraz ze specjalnym dodatkiem następuje jej spienianie, przez co uzyskujemy laminat o niskiej wadze przy zadanej grubości
Inne Zastosowanie dla detali nie nastawionych na duże obciążenia mechaniczne
Cecha Parametry
Zastosowanie Produkcja żekotów izoftalowych
Technologia przetwarzania -
Specjalne właściwości bardzo dobre przetwarzanie, odporność na UV, wysoka jakość pigmentowania
Inne Certyfikat Food Contact
Cecha Parametry
Zastosowanie Produkcja szpachli, kotew chemicznych, produkty gdzie wymagany jest brak emisji styrenu
Technologia przetwarzania Laminowanie ręczne, wtrysk, SMC/BMC
Specjalne właściwości Brak zawartości styrenu (monomerem sa metakrylany)
Inne Krótki czas utwardzania 4-6 min, niska gęstość 0,98 kg/l i lepkość 200-400 mPas