Firestop 5001-W2

Producent: BÜFA

Firestop® 5001 W2 jest wstępnie przyspieszoną, tiksotropowaną, średnioreaktywną, nisko lepka żywicą poliestrową zbudowaną na bazie kwasu DCPD i standardowych glikoli rozpuszczonych w styrenie i metarkrylatach (MMA). Żywica nie zawiera halogenków, a do jej uniepalnienia wykorzystano wodorotlenek glinu.

Firestop® 5001 W2 jest stosowany do produkcji elementów kompozytowych o podwyższonej niepalności, używanych głównie w transporcie i branzy Marine. Żywica posiada doskonałe właściwości samogasnące i bardzo niską emisję dymów oraz gazów toksycznych.

Firestop® 5001-W2 jest stosowana do produkcji laminatów o obniżonej planości spełniających wymagania norm: 

  • włoska norma UNI CEI 11170 kategoria cat1a
  • amerykańska norma TS EN 45545 klasa HL2
  • norma IMO Res. A 653 (16) FTP Code MSC 61 (67) Annex1 Part 1 i 5

Ponadto w systemie z żelkotem Firestop® S250 żywica Firestop® S490 spełnia normę IMO Rex. A653 (16) FTP Code MSC 61 (67) Annex 1 Part 1 i 5

Pliki