Firestop 5001-T1

Producent: BÜFA

Firestop S510 jest nieprzyspieszoną, tiksotropowaną, średnio reaktywną żywicą na bazie DCPD rozpuszczoną w styrenie i metakrylatach (MMA). Żywica nie zawiera halogenków. Czynnikiem obniżającym palność jest wodorotlenek glinu (ATH).

Firestop® 5001-T1 można stosować do produkcji elementów o obniżonej palności w technologii laminowania ręcznego, RTM, pultruzji, odlewów odśrodkowych. Zaleta żywicy jest bardzo wysoka niepalność przy bardzo niskiej emisji dymów. Gotowe elementy mają wysoką stabilność wymiarową i wysokie parametry odporności elektrycznej. Ze względu na budowe mozna ją pigmentować na dowolne kolory, w tym na kolor biały i odcienie szarości.

Żywica Firestop® 5001-T1 spełnia następujące normy uniepalnienia:

  • angielska norma BS6853 w klasie cat1a oraz norma BS476 Part 6 w klasie 0 oraz Part 7 w klasie 1 
  • niemiecka DIN 4102 klasa B1
  • amerykańska TS EN 45545 klasa HL3 

Pliki