Firestop S570

Producent: BÜFA

Firestop® S570 jest wstępnie przyspieszoną, wysoko tiksotropową, średnioreaktywną żywicą do laminowania ręcznego o niskiej lepkości. W jej skład wchodzi specjalna żywica poliestrowa, rozpuszczona w styrenie i metakrylanie metylu. Czynnikiem obniżającym palność jest wodorotlenek glinu (ATH). Żywica nie zawiera halogenków. Dodatkowo, żywica zawiera środek obniżający emisję styrenu.

W systemie z żelkotem Firestop® S270 żywica Firestop® S570 spełnia następujące normy uniepalnienia:

  • francuska NFF16-101 klasa M1/F1 
  • niemiecka DIN 4102 klasa B1
  • unijna EN ISO 13501 klasac, s2, d0
  • amerykańska TS EN 45545 klasa HL2 
  • IMO Res. A653 (16) FTP Code MSC 61 (67) Annex 1 Part5

Pliki