Firestop 6815-N3

Producent: BÜFA

Firestop® 6815-N3 jest niewypełnioną, zawierającą halogenki nienasyconą żywicą poliestrową rozpuszczoną w styrenie. Żywica jest nietiksotropowana i średnioreaktywna.

Firestop® 6815-N3 jest odpowiednia do przetwarzania metodą laminowania ręcznego i maszynowego. Jej głównym przeznaczeniem jest produkcja przepuszczających światło świetlików dachowych zgodnie z norma niepalnościowa BROOF.

Firestop® 6815-N3 ze względu na swoja charakterystykę posiada wysoka przepuszczalność światła w utwardzonym laminacie, dobrą odporność na warunki środowiskowe. Ze względu na niska lepkość bardzo szybko przesacza zbrojenie, i jednoczesnie ma krótki czas utwardzania, co powoduje że jest doskonałym rozwiązaniem dla ciągłej produkcji maszynowej laminatu w postaci arkuszy. Żywica spełnia normę niepalnościową EN ISO 13501 cześć 5 oraz wraz z żelkotem część 1 w klasie c, s3, d0.

Pliki