Firestop S520

Producent: BÜFA

Firestop® S520 jest wstępnie przyspieszoną, tiksotropowaną, wysokoreaktywną żywicą o niskiej lepkości przeznaczoną do wtrysku. W jej skład wchodzi specjalna żywica poliestrowa na bazie DCPD, rozpuszczona w styrenie. Żywica nie zawiera halogenków. Czynnikiem obiżającym palność jest wodorotlenek glinu (ATH).

BUFA Firestop® 520 jest używana do produkcji laminatów o obniżonej palności zgodnie z normą DIN 5510/2 w klasie S4/SR2/ST2w technologii RTM lub infuzji.

Pliki