Palatal E200-01

Palatal E200-01 jest nienasyconą żywicą poliestrową bazującą na kwasie ortoftalowym, specjalnym kwasie karboksylowym i glikolu NPG, rozpuszczonych w styrenie. Żywica posiada niską reaktywność i niską lepkość.

Palatal E-200-01 można używać wraz z wypełniaczem lub też bez nich aby uzyskać elementy wysoko odporne na uderzenia i jednocześnie wysoko elastyczne, posiadające dobre parametry elektryczne  i odporność na hydrolizę. W przypadku gdy jest zmieszany z innymi żywicami typu Palatal czy Synolite, zdecydowanie (w zależności od udziału w mieszaninie) poprawia elastyczność wytworzonych laminatów.

Ponadto Palatal E-200-01, również w połączeniu z Palatalem A410-01 jest rekomndowany jako doskonała warstwa adhezyjna pomiędzy surowym PVC a kompozytem opartym na żywicy poliestrowej lub winyloestrowej.

Utwardzona żywica spełnia normę DIN 16946/2 typ 1100.

Pliki