Maty emulsyjne PPG serii M92

PPG M92 jest matą klasy CSM (Chopped Strand Mat) zawierającą emulsyjne spoiwo, produkowaną przy użyciu wysokich standardów stosowanych przez firmę PPG Fiberglass. Najczęstszym zastosowaniem maty PPG M92 jest proces laminowania ręcznego.

PPG M92 jest matą miękką, zaś jej spoiwo zapewnia bardzo dobre układanie się maty na skomplikowanych powierzchniach. Dzięki powyższym cechom mata zapewnia bardzo dobre odpowietrzanie oraz doskonałe parametry przetwarzania, pozwalając na uzyskanie stosunku żywicy do szkła między 1,8:1 a 2,8:1 przy standardowej pracy.

Matę PPG M92 można stosować do produkcji elementów przy współpracy ze wszystkimi żywicami poliestrowymi w większości branż, a w szczególności Marine ze względu na posiadany certyfikat LLoyd's Register.

Pliki