Utwardzacz Curox M303

Bezbarwny płyn, zawierający nadtlenek metyloetyloketonu, zawierajacy plastyfikatory ftalanowe. Stosowany jako inicjator reakcji w procesie utwardzania żywic poliestrowych.

Główne aplikacje to utwardzanie żelkotów, żywic poliestrowych w procesie laminowania ręcznego i natryskowego, odlewach i nawijaniu przy użyciu akceleratorów kobaltowych.

Zawiera 9,1% aktywnego tlenu i tylko 1,5% wody. Zawiera ftalany.

 

Pliki