Synolite 8388-P-1

Synolite 8388-P-1 jest średnio reaktywną nienasyconą żywicą poliestrową na bazie DCPD, jest to żywica niskolepka, tiksotropowana, przyspieszona, z dodatkiem promotorów. Posiada system LSE i nie zawiera amin monomerycznych. Żywica Synolite 8388-P-1 została opracowana specjalnie do przetwarzania metodą ręczną i natryskową w produkcji wyrobów z laminatów konstrukcyjnych o podwyższonych właściwościach.

Synolite 8388-P-1 łączy dobre właściwości mechaniczne z optymalnymi własnościami przetwórczymi. Żywica wykazuje bardzo dobrą zwilżalność i przesączalność włókna szklanego.

Grube laminaty mogą być wykonane w jednym przejściui dzięki niskiemu pikowi temperaturowemu, dobremu utwardzaniu i
stosunkowo niskiemu skurczowi. Zoptymalizowany system LSE opracowano do uzyskania bardzo niskiej emisji styrenu. System zmiany barwy korzystny przy stosowaniu metody nanoszenia natryskiem. Synolite 8388-P-1 może być stosowana z matami proszkowymi i emulsyjnymi.

Synolite 8388-P-1 spełnia wymogi Det Norske Veritas (DNV Tentative Rules for Classification and Clasiffication of Boats 1997, Grade 2; Rules for Classification of High Speed and Light Craft, Grade 2). Certyfikat nr K-1720.

Pliki