Synolite 8388-I-1

Synolite 8388-I-1 jest nienasyconą żywicą poliestrową na bazie DCPD. Synolite 8388-I-1 jest żywicą niskolepką, tiksotropowaną i przyspieszoną, posiada również wbudowany wskaźnik barwy utwardzacza. Żywica Synolite 8388-I-1 została opracowana specjalnie do przetwarzania metodą ręczną i natryskową w produkcji wyrobów z laminatów konstrukcyjnych o podwyższonych właściwościach.

Synolite 8388-I-1 łączy dobre właściwości mechaniczne z optymalnymi własnościami przetwórczymi. Żywica wykazuje bardzo dobrą zwilżalność i przesączalność włókna szklanego. Grube laminaty mogą być wykonane w jednej operacji dzięki niskiemu szczytowi temperaturowemu, dobremu utwardzaniu i stosunkowo niskiemu skurczowi. System zmiany barwy, z zielonej na żółto-brązową, jest korzystny zwłaszcza przy stosowaniu metody nanoszenia natryskiem. Żywica została opracowana specjalnie do stosowania w przemyśle stoczniowym.

Synolite 8388-I-1 spełnia wymogi Registro Italiano Navale (R.I.Na.).

Pliki