Palatal U 570 TV-01 V

Palatal U 570 TV-01 V jest nienasyconą żywicą poliestrową opartą na kwasie ortoftalowym  i standardowych glikolach, rozpuszczonych w styrenie. Palatal U 570 TV-01 V zawiera środki tworzące warstwy ochronne, zmniejszające emisję styrenu, oraz środek tiksotropujący. Żywica jest wstępnie przyspieszona. Palatal U 570 TV-01 V ma wysoką reaktywność i niską lepkość.
Palatal U 570 TV-01 V nadaje się dobrze do przetwarzania ręcznego i natrysku. Nadaje się głównie do produkcji cienkich laminatów, oraz laminatów o średniej grubości (do 10 mm). Szybko impregnuje materiały wzmacniające podczas nakładania, oraz nie spływa z pocylonych laminatów. Wyjątkową cechą Palatal U 570 TV-01 V jest jej niski poziom emisji styrenu, co skutkuje mniejszym narażeniem na działanie styrenu w miejscu pracy.

Utwardzona, niewzmocniona żywica Palatal U 570 TV-01 V spełnia wymagania typu 1140 zgodnie z DIN 16946/2 i jest sklasyfikowana w grupie 1 zgodnie z DIN 18820/1.


Pliki