Oldopal P58 (700-9090)

Oldopal P58 jest wstępnie przyspieszoną żywicą poliestrową o średniej lepkości. Jest tiksotropowana, średnio reaktywna i zawiera dodatek blokujący emisję styrenu (LSE). Żywica bazuje na kwasie ortoftalowym oraz standardowych glikolach rozpuszczonych w styrenie.

Oldopal P58 jest przeznaczony do produkcji kaminatów poliestrowo-szklanych wszystkich typów i we wszystkich branżach w procesach laminowania ręcznego oraz natryskowego. Żywica łączy w sobie dpbre właściwości mechaniczne z doskonałymi właściwościami przetwórczymi.

Pliki