Palatal U 541 TV-03

Palatal U 541 TV-03 jest nienasyconą żywicą poliestrową, rozpuszczoną w styrenie, opartą na kwasie ortoftalowym i standardowych glikolach. Palatal U 541 TV-03 zawiera czynnik obniżający emisję styrenu oraz czynnik tiksotropujący.
Jest żywicą przyspieszoną, średnioaktywną o niskiej lepkości.

Palatal U 541 TV-03 przeznaczony jest do przetwórstwa metodą laminowania ręcznego i natrysku. żywica jest głównie stosowana do produkcji cienkich laminatów poniżej 5mm. łatwo przesyca matę szklaną i nie spływa z pionowych ścian laminatu. Wyróżniającą cechą żywicy Palatal U 541 TV-03 jest niski poziom emisji styrenu, co w konsekwencji prowadzi do obniżenia ekspozycji na styren w miejscu pracy. Ze względu na jej reaktywność i zachowanie przy utwardzaniu Palatal U 541 TV-03 znajduje szczególnie zastosowanie przy produkcji cienkich i średniej grubości laminatów. Wykazuje również doskonałą przyczepność do akrylu.

Palatal U 541 TV-03 po utwardzeniu odpowiada normie DIN 16946/2 typowi 1110 i jest  zaszeregowana według DIN 18820/1 do grupy 0. Posiada dopuszczenie przez Det Norske Veritas and Lloyd´s Register of Shipping do zastosowania w budowie łodzi.

Pliki