Szanowni Państwo,

W odpowiedzi na potrzeby naszych klientów, którzy dążą do coraz większej automatyzacji procesów w swoich zakładach przetwórczych, firma BÜFAtec - niemiecki producent maszyn i urządzeń do aplikacji żywic i specjalności poliestrowych przygotował klej do aplikacji metodą natryskową oraz specjalnie przystosowaną do niego maszynę.

Klej 740-0604 został zaprojektowanych do klejenia mateiałów przekładkowych takich jak balsa, pianka PVC, PET, plaster miodu itp. Jego atutem jest to, że daje się natryskiwać ze specjalnie przygotowanej do tego celu maszyny, skracając czas aplikacji i zaoszczędzając pracę ludzi, którzy rozrabiają klej z utwardzaczem i nakładają go szpachelkami na materiał przeładkowy. Dzięki takiemu rozwiązaniu u jednego z naszych klientów operacja realizowana przez 3 osoby przez około godzinę (3 roboczogodziny) została skrócona do 1/2 godziny przy obsłudze tylko 2 osób (1 roboczogodzina, natryskujący i układający).

Zapraszamy do obejrzenia materiału i kontaktu w sprawie pytań dotyczących kleju i aplikatora.

Wszystkie filmy powstają przy użyciu amatorskich narzędzi wideo. Reżyserią i montażem zajmujemu się sami mając z tego dużą frajdę. Korzystamy z własnych pomysłów oraz podpowiedzi klientów, a także dostępnych w danym momencie narzędzi i pomieszczeń.

Prosimy o przesyłanie pomysłów na kolejne odcinki, które mogą być zrealizowane przy wykorzystaniu Waszych urządzeń.

youtube-logo

Pełny zbiór materiałów wideo możecie znaleźć na naszym kanale wideo w serwisie YOUTUBE pod adresem:

www.youtube.com/baltazarkompozyty

 

Szanowni Państwo,

Poniżej znajdziecie Państwo filmik nagrany podczas przygotowania maszyny oraz samego procesu wtrysku RTM u jednego z naszych klientów. Operacja została zrealizowana za pomocą specjalnie zmodyfikowanej maszyny BÜFAtec Delta 3.3 RTM Vacuum.

Zastosowanie takiego rozwiązania niesie za sobą możliwość zastosowania jednej maszyny zarówno do RTM i RTM-Light, jak i pod wtrysk żywicy pod membranę silikonową i worek próżniowy.

Wszystkie filmy powstają przy użyciu amatorskich narzędzi wideo. Reżyserią i montażem zajmujemu się sami mając z tego dużą frajdę. Korzystamy z własnych pomysłów oraz podpowiedzi klientów, a także dostępnych w danym momencie narzędzi i pomieszczeń.

Prosimy o przesyłanie pomysłów na kolejne odcinki, które mogą być zrealizowane przy wykorzystaniu Waszych urządzeń.

youtube-logo

Pełny zbiór materiałów wideo możecie znaleźć na naszym kanale wideo w serwisie YOUTUBE pod adresem:

www.youtube.com/baltazarkompozyty

 

Wytwarzanie powietrza potrzebnego do urządzeń pneumatycznych.

 

Sprężone powietrze jest wytwarzane przez sprężarki. Sprężarka jest urządzeniem zwiększającym ciśnienie medium roboczego powyżej ciśnienia początkowego, za które uważamy ciśnienie atmosferyczne. Zgodnie z definicją i cechami konstrukcyjnymi sprężarki dzielą się na dwie podstawowe grupy:

  • sprężarki wyporowe
  • sprężarki przepływowe.

W sprężarkach wyporowych zwiększenie ciśnienia jest uzyskiwane poprzez zasysanie oraz tłoczenie objętości gazu w postaci kolejnych „porcji” przez element znajdujący się w części napędzanej. Sprężanie powietrza odbywa się w zamkniętej objętości. Ze względu na rodzaj ruchu który jest wykonywany przez element wyporowy sprężarki dzielą się na:

  • sprężarki o ruchu posuwisto-zwrotnym (tłokowe)
  • sprężarki o ruchu obrotowym (łopatkowe, zębate, wirnikowe).

Poniżej przedstawiono najbardziej typowe odmiany sprężarek wyporowych

 

1. Sprężarki tłokowe

Jedna z najbardziej rozpowszechnionych grup sprężarek stosowanych do wytwarzania sprężonego powietrza w przemysłowych instalacjach. Sprężarki tłokowe służą do uzyskiwania ciśnień wyjściowych w zakresie od 0,1 MPa (1 bar) do kilkunastu MPa (kilkadziesiąt bar). Elementem ruchowym sprężarek jest napędzany tłok wykonujący ruchy posuwisto-zwrotne, zasysający powietrze atmosferyczne i sprężający je a następnie przesyłający do obszaru tłoczenia. Schemat konstrukcji sprężarki tłokowej przedstawia rysunek poniżej:

 1

 

2. Sprężarki wyporowe – membranowe

Sprężarki membranowe zwane również przeponowymi posiadają tłok poruszający membraną sprężające powietrze. Jest on oddzielony od komory sprężania. Brak jest kontaktu bezpośredniego ze sprężanym powietrzem w związku z czym nie jest ono zanieczyszczane olejem stosowanym do smarowania tłoka. Takie sprężarki znajdują zastosowanie tam gdzie wymagane jest powietrze o bardzo wysokiej czystości (przemysł farmaceutyczny, lakierniczy, spożywczy, chemiczny itp.). Budowę sprężarki membranowej ilustruje poniższy schemat:

 

 2

W wielu przypadkach, problemy z urządzeniami zasilanymi sprężonym powietrzem zaczynają się tuż u źródła, w naszym wypadku chciałbym skupić się na powietrzu które jest dostarczane do maszyn i narzędzi pneumatycznych, a przede wszystkim na jego jakości. W wielu przypadkach znajdująca się w powietrzu zasilającym nasze urządzenia woda czy olej lub czasami brak oleju, potrafi skutecznie unieruchomić nasze narzędzie a już napewno skutecznie skrucić jego żywotność.

Chciałbym przybliżyć Państwu trochę teorii jak w prosty sposób przygotować powietrze, ażeby było one bezpieczne do zasilania naszych urządzeń i narzędzi.

1. Informacje podstawowe

Pierwszymi elementami pneumatyki znajdującymi się bezpośrednio za sprężarkami są elementy przygotowania sprężonego powietrza. Stosowane są dla przygotowania medium roboczego niezbędnego do prawidłowej pracy elementów układów pneumatycznych.

Przygotowanie powietrza polega na:

  • oczyszczeniu (filtracji) z cząstek stałych, drobin kondensatu olejowego, wody - filtry
  • redukcji (regulacji) ciśnienia do wymaganego poziomu roboczego – zawory redukcyjne
  • naolejeniu mgłą olejową - smarownice.

Przygotowanie sprężonego powietrza przeprowadzone jest w celu zwiększenia trwałość elementów pneumatyki, wydłużenia żywotność eksploatacyjnej elementów sterujących i wykonawczych. Wpływa na zmniejszenie awaryjności elementów smarując części ruchome i uszczelnienia. W sprężonym powietrzu mogą znajdować się następujące rodzaje zanieczyszczeń:

Cząstki stałe – dostające się do układów pneumatycznych przez sprężarkę z powietrza zasysanego z otoczenia, powstające w urządzeniach wytwarzających sprężone powietrze, przewodach i instalacjach. Cząstki takie uwalniane zostają na drodze fizyko-chemicznej (korozja, zgorzeliny, cząstki starzejących się i uszkadzanych uszczelnień) lub drogą mechaniczną jako skutek zużywania się części ruchomych w sprężarkach lub innych elementach pneumatyki znajdujących się w układzie.

Olej - pochodzący ze sprężarek (głównie o konstrukcji tłokowej) lub w postaci resztkowej porywany przez przepływ powietrza ze ścianek przewodów. Olej w postaci kropel może także wytrącać się w formie kondensatu w przypadku celowego smarowania urządzeń pneumatycznych mgłą olejową.

Woda - w naturalny sposób znajduje się rozpuszczona, w postaci pary wodnej, w zasysanym przez sprężarki powietrzu atmosferycznym. Woda może również przedostawać się ze zbiorników sprężonego powietrza umieszczanych za sprężarkami. Ilość zawartej wody w medium roboczym zależy od temperatury powietrza i jego wilgotności względnej.

2. Metody przygotowania sprężonego powietrza

Filtracja

 1