Utwardzacze bezftalanowe to innowacyjne, ekologiczne i bezpieczne rozwiązanie w obszacze nadtlenków opracowane przez firmę United Initiators. Nowe generacja inicjatorów ma na celu usprawnienie i obniżenie kosztów produkcyjnych, a z drugiej strony w istotny sposób wpływa na podniesienie bezpieczeństwa i ochrony pracownika w miejscu pracy.

Z czego składa się jest utwardzacz?
Utwardzacz (inicjator) jest niezbędnym składnikiem potrzebnym do prawidłowego przebiegu procesu kopolimeryzacji niensyconych żywic poliestrowych oraz winyloestrowych.  Standardowy inicjator MEKP to mieszanina poniższych substancji:

 • Monomer nadtlenku metylo-etylo-ketonu
 • Dimer nadtlenku metylo-etylo-ketonu
 • Nadtlenek wodoru
 • Trymer nadtlenku metylo-etylo-ketonu
 • Ftalany
 • Inne plastyfikatory
 • Metylo-etylo-keton
 • Sole
 • Woda
 • Inne dodatki
Komponenty inicjatora

Najważniejszym składnikim inicjatora są tzw. aktywne komponenty, które odpowiadają za proces żelowania i właściwy przebieg utwardzania nienasyconych żywic poliestrowych. Do tej grupy zaliczamy nadtlenek metylo-etylo-ketonu (MEKP), jego dimery oraz nadtlenek wodoru. Suma powyższych trzech składników nie może przekroczyć 9,9% aktywnego tlenu, co odpowiada około 35% całkowitej zawartości aktywnych składników w nadtlenku. Ograniczenie to ma związek z przepisami dotyczącymi transportu i magazynowania nadtlenków organicznych. Drugim znaczącym składnikem utwardzacza jest plastyfikator, którego zawartość może sięgać aż do 70% masy utwardzacza. Powszechnie stosowanymi plastyfikatorami są:

 • DMP (ftalan dimetylu) – standartowe r-ry MEKP
 • DIBP (ftalan dibutylu) – standartowe tanie r-ry MEKP
 • TXIB (Diizomaślan 2,2,4-trimetylo-1,3-pentanodiolu) – np. Curox M-302, Curox M-312, Curox M-202 i Curox M-102.

Zadaniem plastyfikatora jest stabilizacja mieszaniny aktywnych składników biorących udział w reakcji kopolimeryzacji. Dobrej jakości rozpuszczalnik charakteryzuje się wysokim punktem zapłonu i temperaturą wrzenia oraz dodatkowo musi być bardzo łatwo rozpuszczalny w styrenie. Plastyfikatory nie wiążą się w strukturę przestrzenną kompozytu. W czasie procesu przetwórczego ftalany wyparowują tworząc szkodliwe dla zdrowia pary mogące powodować uczulenia i podrażnienia błon śluzowych.

Wyeliminowanie ftalanów we flagowej grupie utwardzaczy UNITED INITIATORS jakim są CUROX-y spowodowało bardzo korzystną zmianę właściwości tych produktów na kilku płaszczyznach. Mam nadzieję, że poniższe argumenty przekonają Państwa do przejścia na inicjatory bezftalanowe.

1. Wyeliminowanie szkodliwych plastyfikatorów.

argument1 tabela

2. Uzyskano produkt o obniżonej gęstości (o ok. 14%) w porównaniu do produktów konkurencyjnych, co przekłada się na dodatkowe korzyści płynące z jego stosowania.

argument2 wykres

3. Przy tej samej wadze opakowania zbiorczego co w przypadku konkurencyjnych produktów, zyskuje się aż 4 litry utwardzacza!

 argument3 wykres

4. Niższa lepkość od systemów konkurencyjnych o 55%! Łatwe mieszanie z żelkotami i żywicami, w szczególności z poliestrami wypełnionymi (systemy niepalne, polimerobetony, kleje poliestrowe, itp.). Doskonała i szybka homogenizacja podczas natrysku wypełnionych żelkotów przy pomocy aparatów natryskowych.

argument4 wykres 

5. Wyższa dopuszczalna temperatura przechowywania! Mniejsze ryzyko pożaru. Produkt bezpieczniejszy dla funkcjonowania zakładu przetwórczego.

argument5 wykres 

Podsumowanie:

Curox korzysci

 

Zapraszamy również do lektury innych artykułów z działu Nadtlenki:

Utwardzacze United Initiators a sterowanie cyklem produkcji dla żywicy Synolite 8388-P-1

Proste sposoby na sterowanie procesami przetwórczymi na przykładzie utwardzaczy United Initiators.

United Initiators rozszerza ofertę utwardzaczy Curox

United Initiators dostępny w ofercie Baltazar Kompozyty!

 

Marcin Faron

Przedstawiciel handlowy
Doradca technicznych
Biuro w Krakowie
kom. 609 115 122
fax 058 691 01 85
e-mail:Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

faron m 120

Dzisiejszy artykuł jest prezentacją wybranych nadtlenków, produkowanych przez firmę United Initiators z Pullach w Niemczech. Pracując na żywicach poliestrowych stosujemy zazwyczaj standarowe MEKP nadtlenki metylo-etylo-ketonu (Methyl Ethyl Ketone Peroxide - MEKP), jak np. Curox M-302, Curox M-303 lub ftalan-free Curox M-312. Bardzo często powodem zmiany nadtlenku jest jedynie chęć obniżenia kosztów jago zakupu, bez głębszej analizy wpływu utwardzacza na cały cykl produkcji. A Produkcja ? musi sobie poradzić ...

Dzisiaj przedstawię współdziałanie kilku nadtlenków UI z żywicą DSM do laminowania: Synolite 8388-P-1. Synolite 8388-P-1 jest zaawansowaną żywicą na bazie DCPD, do laminowania ręcznego i natrysku. Charakteryzuje się bardzo dobrymi właściwościami przetwórczymi oraz parametrami wytrzymałościowymi.

Cechą szczególną jest niski skurcz polimeryzacyjny (do 6% objętościowo, przy przeciętnej 8-9% i wartościach pow. 9% dla żywic No-name lub przeznaczonych do innych procesów). Przejawia się to wysoką stabilnością kształtów wykonywanych detali oraz doskonałą kosmetyką powierzchni budowanych laminatów. Drugą cechą szczególną tej zywicy jest złożony system akceleracji, który umożliwia pracę zarówno na cienkich laminatach np. 1 mm jak i grubych np. do 8 mm w jednym kroku mokro-na-mokro.

Złożony system akceleracji 8388-P-1 czyni ja produktem gotowym do pracy w szerokim zakresie tamperatur i grubosci laminatów a takze produktem który nie poddaje się łatwo sterowaniem nadtlenkami. Poniżej zastawienie otrzymanych wyników :  

1

Wykres ułatwiający porównanie otrzymanych wielkości znajduje się poniżej:

2

 

Proste sposoby na sterowanie procesami przetwórczymi na przykładzie utwardzaczy United Initiators.

UI 1Branża kompozytów ciągle dynamicznie się rozwija, pojawiają sie coraz to nowsze specjalistyczne i ekologiczne produkty, które mają na celu usprawnienie i obniżenie kosztów produkcyjnych. Przy obecnie panujacej zmiennej aurze trudno jest utrzymać stałą temperature na halach produkcyjnym. Każdy by chciał ale to kosztuje.

Okres wiosenny i letni to czas zmiennych amplitud temperatrowych. Jak doskonale wiadomo zbyt wysokie temperatury wpływają negatywnie na właściwe przetwórstwo żywic i żelkotów (w szczególności żelkotów). Najprostszym sposobem regulowania procesu jest oczywiście dodawanie utwardzacza w zakresie 1,5-2%. Ma to wpływ na wydłużenie lub skrócenie czasu żelowania/utwardzania, ale nie daje nam to szerokiego spektrum działania.

W okresie letnim standardowe utwardzacze wykazują zbyt krótkie czasy żelowania, narażając w szczególności żelkot na powstawanie defektów tj. zgazowania, nadmierny skurcz polimeryzacyjny, samoodformowanie się, itp. Najczęstszym aczkolwiek bardzo chybionym sposobem wydłużenia czasu żelowania jest dodawanie utwardzacza poniżej krytycznej wartości tj.1 %, co prowadzi do nieprawidłowego procesu sieciowania, często wręcz do wysychania żelkotu/żywicy lub uzyskiwania „miękkiej” nieutwardzonej lub niewłaściwie utwardzonej powierzchni.

Oczywiście można zmienić poliester na mniej reaktywny ale to z kolei wiąże sie z dużymi zmianami na produkcji, które mogą spowodować nieplanowane niespodzianki. Generalnie łatwiej zmienić czynnik który ma 2% udział w laminacie niż ten którego udział wynosi do 70%. Dynamiczy rozwój nowoczesnych utwardzaczy zaowocował powstaniem szeregu produktów, które w prosty sposób umożliwiają szybkie reagowanie i dostosowanie przetwórstwa poliestru do dynamiecznie zmieniajacych się warunków temperaturowych na hali.

dsm logoPo opracowaniu i wprowadzeniu żelkotów oraz żywic bezstyrenowych przyszedł czas na zastąpienie octanu kobaltu bardziej „przyjazną” substancją. Nawet w tych niepewnych czasach należy myśleć o przyszłości i przygotować się do jej nadejścia. Musimy poszukiwać rozwiązań poprawiających funkcjonalność produktów oraz zmniejszać wpływ naszych działań na środowisko.

W ostatnich latach przemysł kompozytowy został poddany regulacjom REACH (rejestracja substancji chemicznych). Zwiększona została uwaga na potencjalne, niekorzystne działanie soli kobaltu na ludzkie zdrowie. Stosowane obecnie przyspieszacze stosowane do utwardzania żywic poliestrowych oraz winyloestrowych oparte są w większości właśnie na octanie kobaltu. Obecnie brane jest pod uwagę przeklasyfikowanie tej substancji, po dodaniu w 2011 roku przez ECHA (Europejska Agencja Chemikaliów) chlorku kobaltu i dwuoctanu kobaltu do listy substancji budzących szczególnie duże obawy ( SVHC). Lista ta jest pierwszym krokiem w procedurze ograniczenia stosowania chemikaliów.

Celem DSM - największego producenta żywic poliestrowych i winyloestrowych jest bycie liderem na rynku kompozytów nie tylko w obszarze produkcji, ale również we wprowadzaniu „zielonych”, mniej szkodliwych rozwiązań. Dbałość o klientów i własnych pracowników poprzez eliminację niebezpiecznych związków ma ogromne znaczenie, dlatego właśnie DSM rozpoczął prace nad alternatywami dla przyspieszaczy kobaltowych już na początku 2000 roku i w tej chwili może pochwalić się blisko 20 patentami na tym polu.