chemtrendProdukty z serii Chemlese® EZ umożliwiają łatwe odformownie wyrobów z laminatu, niezależnie od rodzaju stosowanej żywicy (poliestrowej, epoksydowej) czy też aplikacji (laminowanie ręczne, odlewy, formy zamknięte). Produkty Chemlease to semipermanentne środki rozdzielające na bazie wody, a ofertę serii uzupełniają środki dodatkowe takie środki do czyszczenia i uszczelniania form.

System rozdzielający składa się z trzech podstawowych elementów zmywacza do form, uszczelniacza (podkładu) i rozdzielacza właściwego.

1Zadaniem zmywacza (Mold Cleaner) jest usunięcie z formy zabrudzeń, resztek poprzednio stosowanych rozdzielaczy, oraz całej nadbudowy jaka powstała podczas użytkowania formy.

Uszczelniacz (Sealer) stosowany jest po to aby zamknąć powierzchnię formy na której mogą znajdować się mikropory i przygotować formę do aplikacji rozdzielacza właściwego.

Rozdzielacz właściwy zostaje nałożony na wcześniej aplikowaną warstwę uszczelniacza w ilości kilku warstw, a nastepnie wraz z użytkowaniem formy zewnętrzne warstwy rozdzielacza są regenerowane w celu zapewnienia prawidłowego odformowania produkowanego elementu.

 

chemtrendBÜFA oraz BALTAZAR KOMPOZYTY od wielu lat prowadzą dystrybucję profesjonalnych rozdzielaczy stworzonych przez CHEM-TREND, dla firm produkcyjnych pracujących na żywicach poliestrowych, winyloestrowych oraz epoksydowych. Ten artykuł poświęcony będzie systemom rozdzielaczy serii Chemlease® EZ, dedykowanych do sotosowania w procesach RTM.

Produkcja laminatów przy zastosowaniu RTM ( Resin Transfer Moulding ) stwarza wysokie wymagania dla stosowanych podczas procesu rozdzielaczy. Charakterystyczne są wysokie temperatury w jakich pracuje powierzchnia formy, szybkie/krótkie cykle produkcyjne oraz obciążenia mechaniczne jakim poddawana jest warstwa rozdzielaczy podczas odformowań laminatów. Jednym z największych wyzwań jest wysoka odporność na atak chemiczny z wtryskiwanej żywicy gdy nie są stosowane warstwy żelkotowe.

Technika RTM, niesie wiele korzyści dla projektanta, producenta i końcowego użytkownika kompozytu. Właściwy system rozdzialczy, jakim jest RTM Chemlease System, zdecydowanie ułatwia, bezpieczne dla przetwórcy, stosowanie tego procesu do produkcji laminatów wysokiej jakości.

chemtrendBÜFA oraz BALTAZAR KOMPOZYTY od wielu lat prowadzą dystrybucję profesjonalnych rozdzielaczy stworzonych przez CHEM-TREND, dla firm produkcyjnych pracujących na żywicach poliestrowych, winyloestrowych oraz epoksydowych. W dzisiejszym artykule, pragnę przybliżyć Państwu najnowsze wersje rozdzielaczy serii Chemlease, w wersjach EZ oraz nowe produkty.

Semipermanentne rozdzielacze serii Chemlese® EZ umożliwiają :

 • wielokrotne rozformowania
 • wysoką odporność i stabilność temperaturową
 • łatwość odformowań dla większości agresywnych chemicznie żywic
 • brak widocznego transferu na budowanych powierzchniach laminatów
 • pracę bez budowania nawarstwień rozdzielacza przy kolejnych aplikacjach
 • wysoki połysk lub satynowy finish w zależności od doboru składników systemu
 • sterowanie poślizgiem i eliminację przedwczesnego odformowania przez ich odpowiedni dobór
 • łatwą i szybką aplikację, także przy natrysku i wersjach do aplikacji manulanej bez polerowania

Najnowsze wersje produkty Chemelase® EZ oferują :

 • nowe produkty specjalne
 • jeszcze łatwiejszą aplikację
 • bardziej przyjazna użytkownikowi chemię
 • lepiej dopasowane do konkretych aplikacji systemy
 • te same wspaniałe własności uzytkowe co wczesniejsze produkty

ImageZ przyjemnością informujemy, iż nasza oferta produktowa wzbogacona została o kolejną linię produktów, tym razem z grupy środków rozdzielających wielokrotnego odformowania. Proponujemy Państwu pomoc przy doborze i wdrożeniu semipermanentnych rozdzielaczy Chem-Trend
.